DDC 796 V986L
Tác giả CN Vũ, Trọng Lợi
Nhan đề Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và du lịch, 2020
Mô tả vật lý 336tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Yoga
Từ khóa tự do Thể thao
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10238942
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119795
0022
0042BBE68E7-E7E8-489D-A41E-35979F39ED56
005202209281047
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20220928104715|zhuentm
082 |a796|bV986L
100 |aVũ, Trọng Lợi
245 |aYoga và du lịch / |cVũ Trọng Lợi
260 |aHà Nội : |bThể thao và du lịch, |c2020
300 |a336tr. ; |c20cm.
653 |aYoga
653 |aThể thao
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10238942
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/yogavadulichvutrongloi2020thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238942 TVTT_Kho sách T9 796 V986L Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment