DDC 158.7 N5762Th
Tác giả CN Paul Guedj, Jean
Nhan đề 50 quy tắc vàng nghệ thuật quản lý / Jean Paul Guedj: Trần Thị Khánh Vân dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 96tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(3): 10239010-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119816
0022
00436182124-0B3D-4451-9083-CDB6CD934752
005202210041435
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20221004143502|zhuentm
082 |a158.7|bN5762Th
100 |aPaul Guedj, Jean
245 |a50 quy tắc vàng nghệ thuật quản lý / |cJean Paul Guedj: Trần Thị Khánh Vân dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a96tr. ; |c17cm.
653 |aLãnh đạo
653 |aTâm lý học ứng dụng
653 |aQuản lý
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(3): 10239010-2
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangnghethuatquanlythumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239010 TVTT_Kho sách T9 158.7 N5762Th Sách tham khảo 1
2 10239011 TVTT_Kho sách T9 158.7 N5762Th Sách tham khảo 2
3 10239012 TVTT_Kho sách T9 158.7 N5762Th Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment