• Đồ án - Khoá luận
  • 621.381
    Lập trình PLC và điều khiển giám sát mô hình phân loại và đóng gói sữa /
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đại
Nhan đề Lập trình PLC và điều khiển giám sát mô hình phân loại và đóng gói sữa / Nguyễn Văn Đại; Trịnh Xuân Tuyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 94Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Lập trình PLC
Từ khóa tự do Thiết kế giao diện
Từ khóa tự do Đồ án kỹ thuật điện tử
Từ khóa tự do Hệ thống phân loại sữa
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239052
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119836
0026
0047319BE8E-B64F-45E6-B2D4-BC3DDBE58FC8
005202210070908
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221007090819|zhuentm
082 |a621.381
100 |aNguyễn, Văn Đại
245 |aLập trình PLC và điều khiển giám sát mô hình phân loại và đóng gói sữa / |cNguyễn Văn Đại; Trịnh Xuân Tuyên hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a94Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aLập trình PLC
653 |aThiết kế giao diện
653 |aĐồ án kỹ thuật điện tử
653 |aHệ thống phân loại sữa
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239052
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/congnghethongtin/congnghethongtin10.11.9thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239052 TVTT_Kho sách T9 621.381 Đồ án - Khóa luận 1
Comment