• Đồ án - Khoá luận
  • 629.28
    Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí xe Kia Morning 2012 /
DDC 629.28
Tác giả CN Trịnh, Trọng Tới
Nhan đề Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí xe Kia Morning 2012 / Trịnh Trọng Tới: Th.S Trần Thanh Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2022
Mô tả vật lý 70Tr ; 27cm
Phụ chú Đồ án tốt nghiệp đại học
Từ khóa tự do Đồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điều hòa không khí
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239103
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119891
0026
0046898B1D0-206C-4305-B5E2-0AC778749716
005202210261540
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221026154023|zhuentm
082 |a629.28
100 |aTrịnh, Trọng Tới
245 |aNghiên cứu, khảo sát kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí xe Kia Morning 2012 / |cTrịnh Trọng Tới: Th.S Trần Thanh Bình hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bTrường ĐHCN Việt - Hung, |c2022
300 |a70Tr ; |c27cm
500 |aĐồ án tốt nghiệp đại học
653 |aĐồ án công nghệ kỹ thuật ô tô
653 |aHệ thống điều hòa không khí
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239103
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/oto/khaosatxaydungduongdactinhtaitrongxemayhung_01biathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239103 TVTT_Kho sách T9 629.28 Đồ án - Khóa luận 1
Comment