DDC 302.35 V115H
Tác giả CN Dương Thị Liễu
Nhan đề Văn hóa doanh nghiệp / Dương Thị Liễu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 450 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, các loại hình văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp, đo lường và đánh giá văn hoá doanh nghiệp
Từ khóa tự do Văn hoá doanh nghiệp
Môn học Văn hóa doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119932
00214
004A626E219-3EB5-4CC6-9447-03E50BCC3327
005202305171111
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20230517111148|blinhntu|c20230517111105|dlinhntu|y20230517105554|zlinhntu
082 |a302.35|bV115H
100 |aDương Thị Liễu
245 |aVăn hóa doanh nghiệp / |cDương Thị Liễu
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a450 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, các loại hình văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp, đo lường và đánh giá văn hoá doanh nghiệp
653 |aVăn hoá doanh nghiệp
692|aVăn hóa doanh nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskynangmem/văn hóa doanh nghiệp_dương thị liễu_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment