DDC 629.28
Tác giả CN Nguyễn Văn Bằng
Nhan đề Kết cấu ô tô hiện đại : Bài giảng / Nguyễn Văn Bằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 230 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Kết cấu ô tô
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120101
0024
004EE93373A-4606-4A59-925B-5138D78660BC
005202403211046
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240321104639|zlinhntu
082 |a629.28
100 |aNguyễn Văn Bằng
245 |aKết cấu ô tô hiện đại : |bBài giảng / |cNguyễn Văn Bằng
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a230 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aKết cấu ô tô
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/kết cấu ô tô hiện đại_nguyễn văn bằng(ok)_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment