DDC 624.2
Tác giả CN Nguyễn Viết Trung
Nhan đề Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 600 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật thi công
Từ khóa tự do Xây dựng cầu
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120120
0022
004FB7E1F47-6802-4A61-B824-DA462390E356
005202404031521
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240403152159|zlinhntu
082 |a624.2
100 |aNguyễn Viết Trung
245 |aCác công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu / |cNguyễn Viết Trung
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a600 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ thuật thi công
653 |aXây dựng cầu
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/caccongnghehiendaitrongxaydungcau_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment