DDC 339
Tác giả CN Mankiw, N. Gregory
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô / Mankiw, N. Gregory
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 596 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120121
0022
00449C4FF8F-980A-4B26-8BCC-AB4BB7F45106
005202404031613
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240403161340|zlinhntu
082 |a339
100 |aMankiw, N. Gregory
245 |aKinh tế học vĩ mô / |cMankiw, N. Gregory
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2023
300 |a596 tr. ; |ccm.
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vĩ mô
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/kinhtehocvimo_2023_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment