DDC 658
Nhan đề Nghề bán hàng
Mô tả vật lý 33 tr. ; cm.
Tùng thư Tủ sách hướng nghiệp Nhất Nghệ Tinh
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120122
00211
004ECD0D9E5-00F0-4631-AFF9-4FC0A38B05D0
005202404040820
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240404082054|zlinhntu
082 |a658
245 |aNghề bán hàng
300 |a33 tr. ; |ccm.
490 |aTủ sách hướng nghiệp Nhất Nghệ Tinh
653 |aBán hàng
653 |aHướng nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/nghề bán hàng_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment