• Giáo trình
  • 336.2 N4993L
    Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp /
DDC 336.2 N4993L
Tác giả CN Nghiêm, Văn Lợi
Nhan đề Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp / Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 365tr. ; 24cm.
Phụ chú Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế xuất nhập khẩu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đức
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10224476, 10224480
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013145
0021
004B2B23046-D8CE-4E2C-BD5E-A381AAE69D0B
005201806050935
008 2008
0091 0
020 |c68.000VND
039|a20180605093558|bhuentm|y20180316095839|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a336.2|bN4993L
100 |aNghiêm, Văn Lợi
245 |aThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp / |cNghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Đức
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2008
300 |a365tr. ; |c24cm.
500|aThuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế xuất nhập khẩu
700 |aNguyễn, Minh Đức
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10224476, 10224480
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/thuebvaketoanthuetrongdoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10224476 TVTT_Kho sách T9 336.2 N4993L Giáo trình 1
2 10224480 TVTT_Kho sách T9 336.2 N4993L Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment