• Sách tham khảo
  • 621.38 Tr 121 S
    Cơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 25 mạch điện thông minh :
DDC 621.38 Tr 121 S
Tác giả CN Trần Thế San
Nhan đề Cơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 25 mạch điện thông minh : Chuyên về Tự động hóa ngôi nhà / Trần Thế San, Trần Khánh Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 166 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện tử-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Cơ điện tử
Khoa Mạch điện
Tác giả(bs) CN Trần Khánh Thành
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026590-2
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036733-4
000 00000nam a2200000 4500
0019737
0022
004347827B4-361A-4C53-9A62-FF21E36082E0
005201412261549
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180907231719|byenpt|c20141226154949|dvanpth|y20140630105154|zvanpth
082 |a621.38|bTr 121 S
100 |aTrần Thế San
245 |aCơ điện tử: Tự thiết kế - lắp ráp 25 mạch điện thông minh : |bChuyên về Tự động hóa ngôi nhà / |cTrần Thế San, Trần Khánh Thành
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a166 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
650 |aMạch điện tử|xThiết kế
650 |aMạch điện|xThiết kế
650 |aCơ điện tử
690|aMạch điện
700 |aTrần Khánh Thành
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026590-2
852|bKho mượn|j(2): 3000036733-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/codientu_25machdienthongminh_tranthesan/0codientu_25machdienthongminh_tranthesanthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment