DDC 621.381 L250D
Tác giả CN Lê, Văn Doanh
Nhan đề Điện tử công suất : Lý thuyết, thiết kế, ứng dụng. / Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 701 tr. : ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công suất
Khoa Điện tử công suất
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Thịnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Công
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20216283-4
000 00000nam a2200000 4500
00115096
0021
004FDBF9E1B-0295-4CD1-B8B7-B7B8287B053B
005201910221544
008130110s20042004vm| vie
0091 0
020|c92.500VND
039|y20191022154431|zvandtq
082 |a621.381|bL250D
100 |aLê, Văn Doanh
245 |aĐiện tử công suất : |bLý thuyết, thiết kế, ứng dụng. / |cLê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
245|pTập 1
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a701 tr. : ; |c24 cm
650 |aĐiện tử công suất
690 |aĐiện tử công suất
700 |aTrần, Văn Thịnh
700 |aNguyễn, Thế Công
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20216283-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/dientucongsuatlythuyetthietkeungdung_tap1_levandoanh/00page_001thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20216283 CSTT_Phòng mượn 621.381 L250D Giáo trình 1
2 20216284 CSTT_Phòng mượn 621.381 L250D Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment