DDC 621.31 Đ182Đ
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Kĩ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười lăm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 188tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Kĩ thuật điện
Từ khóa tự do Mạch điện
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Doanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238155-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119579
0022
0045A130283-2B73-4F37-9EB3-499C6E9829D3
005202205241551
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c45.000
039|a20220524155127|bhuentm|c20220524154906|dhuentm|y20220524154656|zhuentm
082 |a621.31|bĐ182Đ
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aKĩ thuật điện / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
250 |aTái bản lần thứ mười lăm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a188tr. ; |c27cm.
653 |aMáy điện
653 |aKĩ thuật điện
653 |aMạch điện
700 |aLê, Văn Doanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238155-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/kythuaydien2012thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238155 TVTT_Kho sách T9 621.31 Đ182Đ Sách tham khảo 1
2 10238156 TVTT_Kho sách T9 621.31 Đ182Đ Sách tham khảo 2
3 10238157 TVTT_Kho sách T9 621.31 Đ182Đ Sách tham khảo 3
4 10238158 TVTT_Kho sách T9 621.31 Đ182Đ Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment