• Giáo trình
  • 621.381 L46D
    Điện tử công suất Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng /
DDC 621.381 L46D
Tác giả CN Lê, Văn Doanh
Nhan đề Điện tử công suất Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng / Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 701tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Ngành Điện tử
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(7): 10234320-5, 10237952
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013368
0021
0040089EC00-EFA7-4A0D-85A5-F14717190FC7
005201805161049
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c92.500
039|a20180516104938|bhuentm|y20180516104641|zhuentm
082 |a621.381|bL46D
100 |aLê, Văn Doanh
245 |aĐiện tử công suất Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng / |cLê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2004
300 |a701tr. ; |c24cm.
653 |aĐiện tử công suất
653 |aMạch điện tử
691 |aĐiện tử
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(7): 10234320-5, 10237952
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/dientucongsuatlythuyetthietkeungdungthumbimage.jpg
890|a7|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10234320 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 1
2 10234321 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 2
3 10234322 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 3
4 10234323 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 4 Hạn trả:14-08-2020
5 10234324 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 5
6 10234325 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 6
7 10237952 TVTT_Kho sách T9 621.381 L46D Giáo trình 7

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment