DDC 657.4 Gi108
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Quang
Nhan đề Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên) và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 358 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kế toán quản trị
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Kế toán quản trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Năng Phúc
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Gái
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00119665
00214
00486FAF01C-569B-4EE0-AD06-2BA23D8AEAF7
005202208050901
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20220805090207|blinhntu|y20220805083109|zlinhntu
082 |a657.4|bGi108
100 |aNguyễn Ngọc Quang
245 |aGiáo trình kế toán quản trị / |cNguyễn Ngọc Quang (chủ biên) và các tác giả khác
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a358 tr. ; |c24 cm.
653 |aKế toán quản trị
691 |aTài chính ngân hàng
692|aKế toán quản trị
700 |aNguyễn Năng Phúc
700 |aPhạm Thị Gái
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/gtketoanquantri_nguyenngocquang_2012_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment