DDC 621.3 Đ 309
Nhan đề Điều chỉnh tự động truyền động điện : Sách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Bùi Quốc Khánh và những tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6 có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 418 tr. : minh họa ; 27 cm
Từ khóa tự do Truyền động điện
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Truyền động điện
Tác giả(bs) CN Bùi Quốc Khánh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Liễn
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hải
Tác giả(bs) CN Dương Văn Nghi
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019806
00215
0049B2CCF16-A171-4F55-9A95-1ED2CDA2E164
005202206271622
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20220627162301|blinhntu|c20220613150052|dlinhntu|y20131225152457|znguyenloi
082 |a621.3|bĐ 309
245 |aĐiều chỉnh tự động truyền động điện : |bSách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / |cBùi Quốc Khánh và những tác giả khác
250 |aTái bản lần thứ 6 có chỉnh sửa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2012
300 |a418 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
653|aTruyền động điện
691|aĐiện - Điện tử
692|aTruyền động điện
700 |aBùi Quốc Khánh
700|aNguyễn Văn Liễn
700|aPhạm Quốc Hải
700|aDương Văn Nghi
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/dieuchinhtudongtruyendongdien_buiquockhanh/0dieuchinhtudongtruyendongdien_buiquockhanhthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment