DDC 621.3 B 510 Kh
Tác giả CN Bùi Quốc Khánh
Nhan đề Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 349 tr. ; 24cm
Phụ chú Sách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Truyền động điện
Khoa Điện - Điện tử
Ngành Điện
Môn học Truyền động điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Liễn
000 00000ncm a2200000 4500
0019815
00214
00437F228A2-B9C5-4F40-964F-17A014759194
005202206131457
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20220613145757|blinhntu|c20220613145718|dlinhntu|y20080728|zoanhntk
082 |a621.3|bB 510 Kh
100 |aBùi Quốc Khánh
245 |aCơ sở truyền động điện / |cBùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2007
300 |a349 tr. ; |c24cm
500 |aSách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
650 |aTruyền động điện
690|aĐiện - Điện tử
691|aĐiện
692|aTruyền động điện
700 |aNguyễn Văn Liễn
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cosotruyendongdien_buiquockhanh/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment