• Giáo trình
  • 005.7 T7364T
    Các cơ sở dữ liệu Microsoft Visual C# 2008 lập trình căn bản và nâng cao /
DDC 005.7 T7364T
Tác giả CN Trịnh, Thế Tiến
Nhan đề Các cơ sở dữ liệu Microsoft Visual C# 2008 lập trình căn bản và nâng cao / Trịnh Thế Tiến, Nguyễn Minh
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2009
Mô tả vật lý 432tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do C#
Từ khóa tự do Lập trình dữ liệu
Từ khóa tự do Tin học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10234682
000 00000nfm#a2200000ui#4500
0014434
0021
0041B8C0FDB-FE24-4702-9EA6-E993D707E868
005201805240812
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c73000VND
039|a20180524081224|blinhntu|c20180523163307|dhuentm|y20180523100745|zvandtq
082 |a005.7|bT7364T
100 |aTrịnh, Thế Tiến
245 |aCác cơ sở dữ liệu Microsoft Visual C# 2008 lập trình căn bản và nâng cao / |cTrịnh Thế Tiến, Nguyễn Minh
260 |aHồ Chí Minh : |bHồng Đức, |c2009
300 |a432tr. ; |c24cm.
653 |aC#
653 |aLập trình dữ liệu
653 |aTin học
700 |aNguyễn, Minh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10234682
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/caccosodulieumicrosoftvisualccongcong2008thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10234682 TVTT_Kho sách T9 005.7 T7364T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment