DDC 693.7 K258
Tác giả CN Phạm Văn Hội
Nhan đề Kết cấu thép : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc. Tập 2, Công trình dân dụng và công nghiệp / Phạm Văn Hội và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 358 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Ngành Xây dựng
Môn học Kết cấu thép 2
Môn học Kết cấu thép đặc biệt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Tác giả(bs) CN Đoàn Ngọc Tranh
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tư
Tác giả(bs) TT Hoàng Văn Quang
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119679
00214
004C7C9C0E9-F45A-472A-B0E5-D6420DA86CA3
005202209061640
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20220906164017|blinhntu|y20220905110506|zlinhntu
082 |a693.7|bK258
100 |aPhạm Văn Hội
245 |aKết cấu thép : |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc. |nTập 2, |pCông trình dân dụng và công nghiệp / |cPhạm Văn Hội và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a358 tr. ; |c27 cm.
653 |aKết cấu thép
691 |aXây dựng
692|aKết cấu thép 2
692|aKết cấu thép đặc biệt
700 |aNguyễn Quang Viên
700 |aĐoàn Ngọc Tranh
700 |aPhạm Văn Tư
710 |aHoàng Văn Quang
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/ketcauthept2ctrinhdandungvacn_phamvanhoi_2006_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment