DDC 693.71 H 407 Qu
Tác giả CN Hoàng Văn Quang
Nhan đề Ví dụ tính toán kết cấu thép / Hoàng Văn Quang (chủ biên), Hàn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 206 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu thép
Khoa Kết cấu thép
Tác giả(bs) CN Hàn Ngọc Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Cường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024453-5
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000033711-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018321
0022
004651BDFC3-13FB-4C4A-BF79-7394627B616A
005201310181420
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180806165709|bnganpt|c20131018141906|dnguyenloi|y20130925154644|znguyenloi
082 |a693.71|bH 407 Qu
100 |aHoàng Văn Quang
245 |aVí dụ tính toán kết cấu thép / |cHoàng Văn Quang (chủ biên), Hàn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Cường
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a206 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
650 |aKết cấu thép
690 |aKết cấu thép
700 |aHàn Ngọc Đức
700|aNguyễn Quốc Cường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024453-5
852|bKho mượn|j(2): 3000033711-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/vidutinhtoanketcauthep_hoangvanquang/0vidutinhtoanketcauthep_hoangvanquangthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment