• Sách tham khảo
  • 693.71 Ng 527 V
    Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp /
DDC 693.71 Ng 527 V
Tác giả CN Nguyễn Quang Viên
Nhan đề Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Quang Viên (chủ biên), Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 238 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu thép
Khoa Kết cấu thép
Khoa Đồ án môn học kết cấu thép 2
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Quang
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tư
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026572-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000036701-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018226
0022
00475BDE4E4-D89B-4411-A4E2-A77A6C882ED8
005201605191008
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180806164852|bnganpt|c20160519100837|doanhntk|y20140529141701|znguyenloi
082 |a693.71|bNg 527 V
100 |aNguyễn Quang Viên
245 |aKết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp / |cNguyễn Quang Viên (chủ biên), Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2013
300 |a238 tr. ; |c27 cm
650 |aKết cấu thép
690 |aKết cấu thép
690|aĐồ án môn học kết cấu thép 2
700|aHoàng Văn Quang
700|aPhạm Văn Tư
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026572-4
852|bKho mượn|j(7): 3000036701-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/ketcauthepnhadandungvacn_nguyenquangvien/0ketcauthepnhadandungvacn_nguyenquangvienthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment