• Sách tham khảo
  • 621.31 T 100 Ng
    500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy điện và động cơ điện /
DDC 621.31 T 100 Ng
Tác giả CN Tạ Nguyễn Ngọc
Nhan đề 500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy điện và động cơ điện / Tạ Nguyễn Ngọc và nhóm cộng tác
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Thanh niên, 2008
Mô tả vật lý 502 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Máy điện
Thuật ngữ chủ đề Động cơ điện
Khoa Máy điện
Khoa Thực hành điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020356-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000022278-89
000 00000nam a2200000 4500
0019740
0022
0046746F478-5321-4337-8FE7-94167BCD44F5
005201604291656
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180907231736|byenpt|c20160429165602|dvanpth|y20111006|zluuyen
082 |a621.31|bT 100 Ng
100 |aTạ Nguyễn Ngọc
245 |a500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy điện và động cơ điện / |cTạ Nguyễn Ngọc và nhóm cộng tác
260 |aTp.HCM : |bThanh niên, |c2008
300 |a502 tr. ; |c21 cm
650 |aMáy điện
650 |aĐộng cơ điện
690 |aMáy điện
690 |aThực hành điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020356-8
852|bKho mượn|j(12): 3000022278-89
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/500chdapvethuchanhsuachua_tanguyenngoc/page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment