DDC 621.381 N5764B
Tác giả CN Nguyễn, Bính
Nhan đề Điện tử công suất : Bài tập - Bài giải - Ứng dụng
Lần xuất bản In lần thứ 4 có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 195tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện tử
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(70): 10205898-963, 10214346, 10214350, 10215309-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011113
0021
004097EC92C-AD0F-4BDE-9323-5BEFF3B821B0
005201807031017
008 2006
0091 0
020 |c29.000VND
039|a20180703101715|bhuentm|c20171220144607|dlinhntu|y20171030095342|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bN5764B
100 |aNguyễn, Bính
245 |aĐiện tử công suất : |bBài tập - Bài giải - Ứng dụng
250 |aIn lần thứ 4 có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a195tr. ; |c24cm.
653 |aĐiện tử công suất
653 |aKỹ thuật điện tử
653 |aMạch điện tử
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(70): 10205898-963, 10214346, 10214350, 10215309-10
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/dientucongsuatbaitapgiasanthumbimage.jpg
890|a70|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10205898 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 1
2 10205899 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 2
3 10205900 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 3
4 10205901 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 4
5 10205902 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 5
6 10205903 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 6
7 10205904 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 7
8 10205905 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 8
9 10205906 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 9
10 10205907 TVTT_Kho sách T9 621.381 N5764B Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment