• Sách tham khảo
  • 621.381 P534H
    Điện tử công suất - Hướng dẫn sử dụng PSIM /
DDC 621.381 P534H
Tác giả CN Phạm, Quang Huy
Nhan đề Điện tử công suất - Hướng dẫn sử dụng PSIM / Phạm Quang Huy, Lê Hoàng Minh: Lê Nguyễn Hồng Phong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 375tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Từ khóa tự do Mạch chỉnh lưu
Từ khóa tự do Linh kiện bán dẫn
Tác giả(bs) CN Lê, Nguyễn Hồng Phong
Tác giả(bs) CN Lê, Hoàng Minh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238191-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119590
0022
004FDBEC9FE-3D18-4424-93CA-3E5E93506E1F
005202206091500
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c102.000
039|y20220609150021|zhuentm
082 |a621.381|bP534H
100 |aPhạm, Quang Huy
245 |aĐiện tử công suất - Hướng dẫn sử dụng PSIM / |cPhạm Quang Huy, Lê Hoàng Minh: Lê Nguyễn Hồng Phong
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a375tr. ; |c24cm.
653 |aĐiện tử công suất
653 |aMạch chỉnh lưu
653 |aLinh kiện bán dẫn
700 |aLê, Nguyễn Hồng Phong
700 |aLê, Hoàng Minh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238191-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/dientucongsuathuongdansudungpsimphamquanghuy2016thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238191 TVTT_Kho sách T9 621.381 P534H Sách tham khảo 1
2 10238192 TVTT_Kho sách T9 621.381 P534H Sách tham khảo 2
3 10238193 TVTT_Kho sách T9 621.381 P534H Sách tham khảo 3
4 10238194 TVTT_Kho sách T9 621.381 P534H Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment