DDC 621.381 L 250 D
Tác giả CN Lê Văn Doanh
Nhan đề Điện tử công suất : Lý thuyết, thiết kế, mô phỏng, ứng dụng. Tập 2 / Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 500 tr. : biểu đồ ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công suất
Khoa Điện tử công suất
Tác giả(bs) CN Trần Văn Thịnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Công
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000029084
000 00000nam a2200000 4500
0019858
0022
0047175D951-1BC6-4C0B-903B-F1C84626B1FF
005201604221411
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180908230448|byenpt|c20160422141142|dngavt|y20120518|zvanpth
082 |a621.381|bL 250 D
100 |aLê Văn Doanh
245 |aĐiện tử công suất : |bLý thuyết, thiết kế, mô phỏng, ứng dụng. Tập 2 / |cLê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a500 tr. : |bbiểu đồ ; |c24 cm
650 |aĐiện tử công suất
690 |aĐiện tử công suất
700 |aTrần Văn Thịnh
700 |aNguyễn Thế Công
852|bKho mượn|j(1): 3000029084
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/dientucongsuattap2_levandanh/0page0001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment