• Giáo trình
  • 621.31 N5764T
    Vật liệu kỹ thuật điện /
DDC 621.31 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Thắng
Nhan đề Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng
Lần xuất bản In lần thứ 2 có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 388tr. ; 24cm.
Phụ chú Sách chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Từ khóa tự do Vật liệu cách điện
Từ khóa tự do Vật liệu kỹ thuật điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(84): 10204827-906, 10214553-4, 10220657, 10238934
000 00000ndm#a2200000ui#4500
0011097
0021
004BC43E534-EE02-422A-ADE8-7D1767AFAABE
005201806151105
008 2006
0091 0
020 |c74.000VND
039|a20180615110558|bhuentm|c20171225161353|dhuentm|y20171027084222|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Thắng
245 |aVật liệu kỹ thuật điện / |cNguyễn Đình Thắng
250 |aIn lần thứ 2 có chỉnh sửa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a388tr. ; |c24cm.
500|aSách chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
653 |aVật liệu cách điện
653 |aVật liệu kỹ thuật điện
653 |aKỹ thuật điện
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(84): 10204827-906, 10214553-4, 10220657, 10238934
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/vatlieukythuatdien2006thumbimage.jpg
890|a84|b59|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10204827 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 1
2 10204828 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 2
3 10204829 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 3 Hạn trả:02-03-2023
4 10204830 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 4
5 10204831 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 5
6 10204832 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 6 Hạn trả:27-02-2023
7 10204833 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 7
8 10204834 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 8 Hạn trả:03-03-2023
9 10204835 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 9
10 10204836 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment