• Giáo trình
  • 621.31 N5764T
    Giáo trình vật liệu điện /
DDC 621.31 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Thắng
Nhan đề Giáo trình vật liệu điện / Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Đình Thắng :
Thông tin xuất bản Hà Nội : giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 248tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Vật liệu cách điện
Từ khóa tự do Vật liệu kỹ thuật điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20218454-5
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00115243
0021
0041F9806D9-562C-4ADE-B8CF-D25804F38E17
005201911131554
008 2004
0091 0
020 |c21.500VND
039|y20191113155429|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Thắng
245 |aGiáo trình vật liệu điện / |cNguyễn Đình Thắng : |bSách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng kỹ thuật
260 |aHà Nội : |bgiáo dục, |c2004
300 |a248tr. ; |c24cm.
653 |aVật liệu cách điện
653 |aVật liệu kỹ thuật điện
653 |aKỹ thuật điện
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20218454-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/giaotrinhvatlieudientrungcapthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20218454 CSTT_Phòng mượn 621.31 N5764T Giáo trình 1
2 20218455 CSTT_Phòng mượn 621.31 N5764T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment