• Giáo trình
  • 621.31 N5764T
    Vật liệu kỹ thuật điện /
DDC 621.31 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Thắng
Nhan đề Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 388tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Vật liệu cách điện
Từ khóa tự do Vật liệu kỹ thuật điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236720
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016850
0021
004F5D80AAC-04FF-4C59-BE99-7AA24D08E050
005201808020953
008 2005
0091 0
020 |c48.000VND
039|a20180802095315|bhuentm|y20180720085759|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Thắng
245 |aVật liệu kỹ thuật điện / |cNguyễn Đình Thắng
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a388tr. ; |c24cm.
653 |aVật liệu cách điện
653 |aVật liệu kỹ thuật điện
653 |aKỹ thuật điện
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236720
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/vatlieukythuatdien2006thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236720 TVTT_Kho sách T9 621.31 N5764T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment