• Giáo trình
  • 629.25 N5763K
    Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô /
DDC 629.25 N5763K
Tác giả CN Ngô, Viết Khánh
Nhan đề Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô / Ngô Viết Khánh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2004
Mô tả vật lý 511tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Động cơ ô tô
Từ khóa tự do Cấu tạo ô tô
Từ khóa tự do Bảo dưỡng ô tô
Từ khóa tự do Sửa chữa ô tô
Từ khóa tự do Động lực
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(11): 10211602-7, 10225744-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011293
0021
004C0806DAC-9F69-4244-9F25-A382E98C9A17
005201807121446
008 2004
0091 0
020 |c46.000VND
039|a20180712144637|bhuentm|c20171215144051|dlinhntu|y20171205102537|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.25|bN5763K
100 |aNgô, Viết Khánh
245 |aCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô / |cNgô Viết Khánh
260 |aHà Nội : |bGiao thông Vận tải, |c2004
300 |a511tr. ; |c21cm.
653 |aĐộng cơ ô tô
653 |aCấu tạo ô tô
653 |aBảo dưỡng ô tô
653 |aSửa chữa ô tô
653 |aĐộng lực
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(11): 10211602-7, 10225744-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/cautaosuachuabaoduongdongcoxangthumbimage.jpg
890|a11|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10211602 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 1
2 10211603 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 2
3 10211604 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 3
4 10211605 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 4
5 10211606 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 5
6 10211607 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 6
7 10225744 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 7
8 10225745 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 8
9 10225746 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 9 Hạn trả:07-10-2020
10 10225747 TVTT_Kho sách T9 629.25 N5763K Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment