• Giáo trình
  • 629.25 C31T
    Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô /
DDC 629.25 C31T
Tác giả CN Bùi, Thị Thư
Nhan đề Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô / Bùi Thị Thư, Dương Văn Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội
Mô tả vật lý 11tr. ; cm.
Tùng thư Tủ sách dạy nghề
Từ khóa tự do Cấu tạo ô tô
Từ khóa tự do Sửa chữa ô tô
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Cường
Địa chỉ Thư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
000 00000ngm#a2200000ui#4500
0011732
0021
004FBAF9E4C-7438-4B67-AE69-D7C1476AEB71
005201712281033
008
0091 0
020 |cVND
039|y20171228103357|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a629.25|bC31T
100 |aBùi, Thị Thư
245 |aCấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô / |cBùi Thị Thư, Dương Văn Cường
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội
300 |a11tr. ; |ccm.
490 |aTủ sách dạy nghề
653 |aCấu tạo ô tô
653 |aSửa chữa ô tô
700 |aDương, Văn Cường
852 |aThư viện Đại học Công nghiệp Việt Hung
890|c1|a0|b0|d2
Comment