DDC 629.24 Ng527Tr
Tác giả CN Nguyễn Khắc Trai
Nhan đề Cấu tạo gầm xe con / Nguyễn Khắc Trai
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2003
Mô tả vật lý 255 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Cấu tạo ô tô
Từ khóa tự do Gầm ô tô
Từ khóa tự do Ô tô con
Ngành Ô tô
Môn học Kết cấu khung gầm ô tô cơ bản
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119677
00214
0042EF05925-7176-4006-8D4C-1C8225AEACF8
005202304271433
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20230427143350|blinhntu|y20220816154341|zlinhntu
082 |a629.24|bNg527Tr
100 |aNguyễn Khắc Trai
245 |aCấu tạo gầm xe con / |cNguyễn Khắc Trai
250 |aTái bản có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2003
300 |a255 tr. ; |c27 cm.
653 |aCấu tạo ô tô
653 |aGầm ô tô
653 |aÔ tô con
691 |aÔ tô
692|aKết cấu khung gầm ô tô cơ bản
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsoto/cau tao gam xe con_nguyen khac trai_2003_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment