DDC 658.11
Tác giả CN Guillebeau, Chris
Nhan đề Khởi nghiệp với 100 đôla : Phát minh lại cách bạn kiếm sống, làm điều bạn yêu thích và sáng tạo tương lai / Chris Guillebeau; Lê Thị Minh Hà dịch;H.đ.: Hồng Tú, Thanh Huyền
Nhan đề khác The 100 Startup: Reinvent the way you make a living. Do Create a new future
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản H.:Lao động, 2017
Mô tả vật lý 221 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Bí quyết khởi nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00114984
00213
004C9623619-6803-4E5A-84D2-B76B0F29974F
005201910031052
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20191003105212|blinhntu|c20191001151746|dlinhntu|y20191001151413|zlinhntu
040 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
082 |a658.11
100 |aGuillebeau, Chris
245 |aKhởi nghiệp với 100 đôla : |bPhát minh lại cách bạn kiếm sống, làm điều bạn yêu thích và sáng tạo tương lai / |cChris Guillebeau; Lê Thị Minh Hà dịch;H.đ.: Hồng Tú, Thanh Huyền
246|aThe 100 Startup: Reinvent the way you make a living. Do Create a new future
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aH.:|bLao động, |c2017
300 |a221 tr. ; |c21 cm.
653 |aKỹ năng sống
653 |aBí quyết thành công
653|aBí quyết khởi nghiệp
653|aQuản trị doanh nghiệp
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/khoinghiepvoimottramdola_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d4
Comment