• Sách tham khảo
  • 646.7 N5769N
    Những người thành công tin tưởng vào điều gì /
DDC 646.7 N5769N
Tác giả CN Swett, Orison Marden
Nhan đề Những người thành công tin tưởng vào điều gì / Orison Swett Marden; Thanh Tuyền dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2018
Mô tả vật lý 263tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Bài học thành công
Từ khóa tự do Tấm gương thành công
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238732-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119738
0022
004005777B3-C1C5-41C7-A354-2FF3B945EAD0
005202209191505
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c99.000
039|a20220919150505|bhuentm|y20220919145805|zhuentm
082 |a646.7|bN5769N
100 |aSwett, Orison Marden
245 |aNhững người thành công tin tưởng vào điều gì / |cOrison Swett Marden; Thanh Tuyền dịch
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2018
300 |a263tr. ; |c20cm.
653 |aKỹ năng sống
653 |aBài học thành công
653 |aTấm gương thành công
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238732-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/nhungnguoithanhcongtintuongvaodieugithanhtuyendich2018thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238734 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5769N Sách tham khảo 3
2 10238732 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5769N Sách tham khảo 1
3 10238733 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5769N Sách tham khảo 2
4 10238735 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5769N Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment