DDC 646.7 N5762B
Tác giả CN Scott, S .J
Nhan đề Ngay bây giờ hoặc không bao giờ : 23 thói quen chống lại sự trì hoãn / S. J. Scott: Minh Minh dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 142tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Rèn luyện thói quen
Từ khóa tự do Thay đổi thói quen
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(3): 10238831-2, 10239043
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119764
0022
004504AD509-2C13-43E7-AE2F-AD80FC897AC7
005202209221444
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c79.000
039|y20220922144437|zhuentm
082 |a646.7|bN5762B
100 |aScott, S .J
245 |aNgay bây giờ hoặc không bao giờ : |b23 thói quen chống lại sự trì hoãn / |cS. J. Scott: Minh Minh dịch
250 |aTái bản lần thứ tám
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a142tr. ; |c20cm.
653 |aKỹ năng sống
653 |aRèn luyện thói quen
653 |aThay đổi thói quen
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(3): 10238831-2, 10239043
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/ngaybaygiohoackhongbaogio2020thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238831 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5762B Sách tham khảo 1
2 10238832 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5762B Sách tham khảo 2
3 10239043 TVTT_Kho sách T9 646.7 N5762B Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment