DDC 338.5 B149T
Tác giả CN Ward, Damian
Nhan đề Bài tập kinh tế học vi mô / Damian Ward, David Begg
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2008
Mô tả vật lý 150tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10225330
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013185
0021
004ACF806E7-65DA-4085-BF2D-970674317409
005201806060853
008 2008
0091 0
020 |c25.000VND
039|a20180606085345|bhuentm|y20180327112759|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5|bB149T
100 |aWard, Damian
245 |aBài tập kinh tế học vi mô / |cDamian Ward, David Begg
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2008
300 |a150tr. ; |c24cm.
653 |aBài tập
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vi mô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10225330
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/baitapkinhtehocvimodamian2010150trangthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10225330 TVTT_Kho sách T9 338.5 B149T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment