DDC 530.1 H1554D
Tác giả CN Halliday, David
Nhan đề Cơ sở vật lí. Tập năm /, Điện học II / Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 331tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Cơ sở vật lý
Từ khóa tự do Điện học
Tác giả(bs) CN Resnick, Robert
Tác giả(bs) CN Walker, Jearl
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10233589-93
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013341
0021
004F4455130-35DB-411D-8E8E-5584D37F1057
005201806081631
008 2008
0091 0
020 |c48.000VND
039|a20180608163200|bhuentm|y20180504160023|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a530.1|bH1554D
100 |aHalliday, David
245 |aCơ sở vật lí. |nTập năm /, |pĐiện học II / |cHalliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a331tr. ; |c27cm.
653 |aVật lý
653 |aCơ sở vật lý
653 |aĐiện học
700 |aResnick, Robert
700|aWalker, Jearl
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10233589-93
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/cosovatlytap5dienhoc2thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10233589 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 1
2 10233590 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 2
3 10233591 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 3
4 10233592 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 4
5 10233593 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment