DDC 530.1 H1554D
Tác giả CN Halliday, David
Nhan đề Cơ sở vật lí. Tập ba /, Nhiệt học / Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
Lần xuất bản Tái bản lần thứ bảy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 193tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Nhiệt học
Từ khóa tự do Cơ sở vật lý
Tác giả(bs) CN Resnick, Robert
Tác giả(bs) CN Walker, Jearl
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10233599-603
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013343
0021
004E6ECD5CF-43D6-4962-B5F5-F165913C5419
005201806081626
008 2008
0091 0
020 |c28.000VND
039|a20180608162618|bhuentm|y20180504160745|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a530.1|bH1554D
100 |aHalliday, David
245 |aCơ sở vật lí. |nTập ba /, |pNhiệt học / |cHalliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
250 |aTái bản lần thứ bảy
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a193tr. ; |c27cm.
653 |aVật lý
653 |aNhiệt học
653 |aCơ sở vật lý
700 |aResnick, Robert
700|aWalker, Jearl
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10233599-603
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/cosovatlytap3nhiethocthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10233599 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 1
2 10233600 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 2
3 10233601 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 3
4 10233602 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 4
5 10233603 TVTT_Kho sách T9 530.1 H1554D Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment