DDC 693.7 N4994T
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Thu
Nhan đề Kết cấu thép / Nguyễn Tiến Thu
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 286tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Từ khóa tự do Thép
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(5): 20217999-8003
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115214
0021
0049FEA4CD8-C11C-4AD6-BAD2-376BE2E6CAAF
005201911081510
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c72.000VND
039|y20191108151016|zvandtq
082 |a693.7|bN4994T
100 |aNguyễn, Tiến Thu
245 |aKết cấu thép / |cNguyễn Tiến Thu
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2009
300 |a286tr. ; |c27cm.
653 |aKết cấu thép
653 |aThép
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(5): 20217999-8003
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/ketcauthepthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20217999 CSTT_Phòng mượn 693.7 N4994T Giáo trình 1
2 20218000 CSTT_Phòng mượn 693.7 N4994T Giáo trình 2
3 20218001 CSTT_Phòng mượn 693.7 N4994T Giáo trình 3
4 20218002 CSTT_Phòng mượn 693.7 N4994T Giáo trình 4
5 20218003 CSTT_Phòng mượn 693.7 N4994T Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment