DDC 693.71 Tr 121 Th
Tác giả CN Trần Thị Thôn
Nhan đề Bài tập Thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, 6
Thông tin xuất bản Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2007, 2013
Mô tả vật lý 514 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu thép
Khoa Kết cấu thép 1
Khoa Kết cấu thép 2
Khoa Đồ án kết cấu thép
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025888-90
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036156-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018202
0022
00439A5A309-A6F4-425A-9A32-4A6EB177B777
005201709131400
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180806164213|bnganpt|c20170913140034|dnguyenloi|y20131107143935|zluuyen
082 |a693.71|bTr 121 Th
100 |aTrần Thị Thôn
245 |aBài tập Thiết kế kết cấu thép / |cTrần Thị Thôn
250 |aTái bản lần thứ 2, 6
260 |aTp.HCM : |bĐHQG Tp.HCM, |c2007, 2013
300 |a514 tr.
650 |aKết cấu thép
690 |aKết cấu thép 1
690|aKết cấu thép 2
690|aĐồ án kết cấu thép
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025888-90
852|bKho mượn|j(2): 3000036156-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/baitapthietkeketcauthep_tranthithon/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment