DDC 624.1 B 450 x
Tác giả CN Bộ Xây dựng
Nhan đề Giáo trình Kết cấu xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 200 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng -Kết cấu
Khoa Cơ học kết cấu
Khoa Kết cấu thép
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026158-60
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036432-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018426
0022
0042A371C1B-15E0-45C1-BD4C-A6A7CBEEAED7
005201405130952
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180806175331|byenpt|c20140513095257|dvanpth|y20140116140510|znguyenloi
082 |a624.1|bB 450 x
100 |aBộ Xây dựng
245 |aGiáo trình Kết cấu xây dựng / |cBộ Xây dựng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a200 tr. ; |c27 cm
650 |aXây dựng |xKết cấu
690 |aCơ học kết cấu
690|aKết cấu thép
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026158-60
852|bKho mượn|j(2): 3000036432-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhketcauxaydung_boxaydung/0giaotrinhketcauxaydung_boxaydungthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment