• Giáo trình
  • 658 G3489T
    Giáo trình kỹ năng doanh nghiệp /
DDC 658 G3489T
Tác giả TT Đại học Công nghiệp Việt Hung
Nhan đề Giáo trình kỹ năng doanh nghiệp / Đại học Công nghiệp Việt Hung, Khoa công Nghệ thông tin ; Nghiêm Xuân Khoát
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công ty Đông Á, 2009
Mô tả vật lý 303tr. ; 20cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Giao tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Đàm phán kinh doanh
Từ khóa tự do Kỹ năng doanh nghiệp
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(78): 20217736-813
000 00000nem#a2200000ui#4500
00115191
0021
004E26BEDE5-E34F-467D-9692-8A9F8BFFA703
005201911071513
008 2009
0091 0
020 |cVND
039|y20191107151305|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bG3489T
110 |aĐại học Công nghiệp Việt Hung
245 |aGiáo trình kỹ năng doanh nghiệp / |cĐại học Công nghiệp Việt Hung, Khoa công Nghệ thông tin ; Nghiêm Xuân Khoát
260 |aHà Nội : |bCông ty Đông Á, |c2009
300 |a303tr. ; |c20cm.
500|aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aGiao tiếp kinh doanh
653 |aĐàm phán kinh doanh
653 |aKỹ năng doanh nghiệp
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(78): 20217736-813
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhkynangdoanhnghiepvhthumbimage.jpg
890|a78|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20217776 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 41
2 20217777 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 42
3 20217778 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 43
4 20217779 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 44
5 20217780 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 45
6 20217781 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 46
7 20217782 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 47
8 20217783 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 48
9 20217784 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 49
10 20217785 CSTT_Phòng mượn 658 G3489T Giáo trình 50

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment