• Giáo trình
  • 658 G3489T
    Giáo trình kỹ năng doanh nghiệp /
DDC 658 G3489T
Tác giả TT Đại học Công nghiệp Việt Hung
Nhan đề Giáo trình kỹ năng doanh nghiệp / Đại học Công nghiệp Việt Hung, Khoa công Nghệ thông tin ; Nghiêm Xuân Khoát
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công ty Đông Á, 2009
Mô tả vật lý 303tr. ; 20cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Giao tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Đàm phán kinh doanh
Từ khóa tự do Kỹ năng doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(52): 10215243-94
000 00000nem#a2200000ui#4500
0011803
0021
00486CE06E3-ECFE-4CE0-88EF-A2FEE9AD1218
005201807190927
008 2009
0091 0
020 |cVND
039|a20180719092753|bhuentm|c20180108102248|dhuentm|y20180103092315|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bG3489T
110 |aĐại học Công nghiệp Việt Hung
245 |aGiáo trình kỹ năng doanh nghiệp / |cĐại học Công nghiệp Việt Hung, Khoa công Nghệ thông tin ; Nghiêm Xuân Khoát
260 |aHà Nội : |bCông ty Đông Á, |c2009
300 |a303tr. ; |c20cm.
500|aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aGiao tiếp kinh doanh
653 |aĐàm phán kinh doanh
653 |aKỹ năng doanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(52): 10215243-94
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhkynangdoanhnghiepvhthumbimage.jpg
890|a52|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10215243 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 1
2 10215244 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 2
3 10215245 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 3
4 10215246 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 4
5 10215247 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 5
6 10215248 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 6
7 10215249 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 7
8 10215250 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 8
9 10215251 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 9
10 10215252 TVTT_Kho sách T9 658 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment