DDC 658.3 B 103
Nhan đề Bản chất quản trị nguồn nhân lực : Gầy dựng 'Đội quân tinh nhuệ' / Business Edge biên soạn
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2006
Mô tả vật lý 108 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ sách Quản trị nguồn nhân lực
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000018766
000 00000nam a2200000 4500
00111400
0022
004E07A5F92-1F1D-4368-BAF4-41A32C078714
005201512040855
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20190107154621|bnganpt|c20151204085540|dngavt|y20090827|zoanhntk
082 |a658.3|bB 103
245 |aBản chất quản trị nguồn nhân lực : |bGầy dựng 'Đội quân tinh nhuệ' / |cBusiness Edge biên soạn
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2006
300 |a108 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ sách Quản trị nguồn nhân lực
650 |aQuản trị nhân sự
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000018766
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/banchatquantringuonnhanluc_businessedge/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment