DDC 658.3 Ng 527 L
Tác giả CN Nguyễn Đức Lân
Nhan đề 8 yếu tố cạnh tranh nghề nghiệp : Ai là người bị đào thải / Nguyễn Đức Lân biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
Mô tả vật lý 287 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000022467
000 00000nam a2200000 4500
00111413
0022
004E00FAE45-D8F6-4C30-A061-88C3B2BBC4E9
005201601151444
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190107154740|bnganpt|c20160115144413|dngavt|y20120615|zvanpth
082 |a658.3|bNg 527 L
100 |aNguyễn Đức Lân
245 |a8 yếu tố cạnh tranh nghề nghiệp : |bAi là người bị đào thải / |cNguyễn Đức Lân biên soạn
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2008
300 |a287 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản trị nhân sự
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000022467
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/8yeutocanhtranhnghenghiep_nguyenduclan/0page0001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment