DDC 658.3 B510T
Tác giả CN Bùi Anh Tuấn
Nhan đề Giáo trình hành vi tổ chức / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương, Phạm Thị Bích Ngọc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 279 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Hành vi tổ chức
Từ khóa tự do Quản trị nhân sự
Ngành Kinh tế
Môn học Hành vi tổ chức
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Bích Ngọc
Tác giả(bs) CN Phạm Thúy Hương
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119661
00214
004C66C9D4B-5C96-4168-AF28-D75350B13ABA
005202208031015
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220803101540|blinhntu|y20220803101048|zlinhntu
082 |a658.3|bB510T
100 |aBùi Anh Tuấn
245 |aGiáo trình hành vi tổ chức / |cBùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương, Phạm Thị Bích Ngọc
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2011
300 |a279 tr. ; |c21 cm.
653 |aHành vi tổ chức
653 |aQuản trị nhân sự
691 |aKinh tế
692|aHành vi tổ chức
700 |aPhạm Thị Bích Ngọc
700 |aPhạm Thúy Hương
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/giaotrinhhanhvitochuc_buianhtuan_2011_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment