DDC 650.1 B1115Q
Tác giả CN Zaffron, Steve
Nhan đề Ba quy luật của hiệu quả / Steve Zaffron: Dave Logan Lê Uyên Thảo dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý 318tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Công việc
Từ khóa tự do Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Dave, Logan
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238803-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119757
0022
00434FEE805-CA9B-4CB0-BFFA-8E06F58DB669
005202209211458
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c129.000
039|y20220921145821|zhuentm
082 |a650.1|bB1115Q
100 |aZaffron, Steve
245 |aBa quy luật của hiệu quả / |cSteve Zaffron: Dave Logan Lê Uyên Thảo dịch
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2019
300 |a318tr. ; |c20cm.
653 |aKinh doanh
653 |aCông việc
653 |aHiệu quả
700 |aDave, Logan
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238803-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/baquyluatcuahieuqualeuyenthaodich2019thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238803 TVTT_Kho sách T9 650.1 B1115Q Sách tham khảo 4
2 10238804 TVTT_Kho sách T9 650.1 B1115Q Sách tham khảo 2
3 10238805 TVTT_Kho sách T9 650.1 B1115Q Sách tham khảo 3
4 10238806 TVTT_Kho sách T9 650.1 B1115Q Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment