DDC 152.3 T449Q
Tác giả CN Iyer, Prakash
Nhan đề Thói quen của kẻ thắng / Prakash Iyer: Đông Phong dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2018
Mô tả vật lý 263tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Khơi dậy tiềm năng bản thân
Từ khóa tự do Thói quen
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238843-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119768
0022
0044884A508-0E89-4F87-9A02-AF9C4F16F13E
005202209221620
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c99.000
039|y20220922162031|zhuentm
082 |a152.3|bT449Q
100 |aIyer, Prakash
245 |aThói quen của kẻ thắng / |cPrakash Iyer: Đông Phong dịch
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2018
300 |a263tr. ; |c20cm.
653 |aKhơi dậy tiềm năng bản thân
653 |aThói quen
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238843-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/thoiquencuakethangdongphongdich2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238843 TVTT_Kho sách T9 152.3 T449Q Sách tham khảo 1
2 10238844 TVTT_Kho sách T9 152.3 T449Q Sách tham khảo 2
3 10238845 TVTT_Kho sách T9 152.3 T449Q Sách tham khảo 3
4 10238846 TVTT_Kho sách T9 152.3 T449Q Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment