DDC 004.678 C564Đ
Tác giả CN Windpassinger, Nicolas
Nhan đề Chuyển đổi số hay là chết / Nicolas Windpassingen: Hồ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngân Hà dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 311tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Số hóa
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238847-9, 10239026
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119769
0022
004097242CF-48DF-4850-9AD1-4E8BE96FA1D2
005202209221629
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c198.000
039|y20220922162927|zhuentm
082 |a004.678|bC564Đ
100 |aWindpassinger, Nicolas
245 |aChuyển đổi số hay là chết / |cNicolas Windpassingen: Hồ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Ngân Hà dịch
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2020
300 |a311tr. ; |c20cm.
653 |aSố hóa
653 |aInternet
653 |aCông nghệ thông tin
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238847-9, 10239026
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/chuyendoisohaylachethothihuonggiang2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238847 TVTT_Kho sách T9 004.678 C564Đ Sách tham khảo 1
2 10238848 TVTT_Kho sách T9 004.678 C564Đ Sách tham khảo 2
3 10238849 TVTT_Kho sách T9 004.678 C564Đ Sách tham khảo 3
4 10239026 TVTT_Kho sách T9 004.678 C564Đ Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment