• Sách tham khảo
  • 004.02 N5764H
    Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 /
DDC 004.02 N5764H
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 / Nguyễn Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 85tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Sách trắng
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238858-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119772
0022
00489D17C4A-C1DD-413E-A15B-C13C3CC8FC42
005202209231443
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c165.000
039|a20220923144302|bhuentm|y20220923084430|zhuentm
082 |a004.02|bN5764H
100 |aNguyễn, Mạnh Hùng
245 |aSách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 / |cNguyễn Mạnh Hùng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a85tr. ; |c24cm.
653 |aSách trắng
653 |aCông nghệ thông tin
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238858-61
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/sachtrangcongnghethongitnvatruyenthongvietnam2019thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238858 TVTT_Kho sách T9 004.02 N5764H Sách tham khảo 1
2 10238859 TVTT_Kho sách T9 004.02 N5764H Sách tham khảo 2
3 10238860 TVTT_Kho sách T9 004.02 N5764H Sách tham khảo 3
4 10238861 TVTT_Kho sách T9 004.02 N5764H Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment