DDC 152.4 K457N
Tác giả CN Dominique Rougier, Sophie
Nhan đề 50 quy tắc vàng không nóng giận / Sophie Dominique Rougier: Nguyễn Thế Công dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 93tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Kiểm soát cảm xúc
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238955-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119802
0022
00478FAB3B0-FA27-4563-8673-B06BB4B6291E
005202209290902
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20220929090217|zhuentm
082 |a152.4|bK457N
100 |aDominique Rougier, Sophie
245 |a50 quy tắc vàng không nóng giận / |cSophie Dominique Rougier: Nguyễn Thế Công dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a93tr. ; |c17cm.
653 |aKiểm soát cảm xúc
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238955-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangkhongnonggianthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238955 TVTT_Kho sách T9 152.4 K457N Sách tham khảo 1
2 10238956 TVTT_Kho sách T9 152.4 K457N Sách tham khảo 2
3 10238957 TVTT_Kho sách T9 152.4 K457N Sách tham khảo 3
4 10238958 TVTT_Kho sách T9 152.4 K457N Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment